Định cư diện đề cử tỉnh bang – Manitoba

0
67

Bài viết hơi dài tí vì Thảo muốn gửi đến các bạn một cách chi tiết nhất có thể.

I/. MANITOBA (MN) – MPNP

1. Du Học Sinh

a) Dành cho ứng viên có việc làm ở MN

– Tốt nghiệp chương trình 1 hoặc 2 hoặc 3 năm tại trường được chỉ định của MN trong 3 năm gần nhất

– CLB/NCLC 7

– Phải có công việc (job offer) từ nhà tuyển dụng với hợp đồng ít nhất 1 năm trong lĩnh vực cần thiết của (LVCT) MN (link phía dưới)

– Chứng minh được ứng viên có đủ tài chính thông qua LICO (link phía dưới); hoặc đang làm việc toàn thời gian cho 1 công việc dài hạn tại MN

– Phải đang sinh sống tại MN khi nộp đơn

– Phải chứng minh được bạn có ý định sing sống tại MN sau khi được đề cử (sau này Thảo sẽ viết 1 status về vấn đề này).

b) Thực tập sinh

– Tốt nghiệp Thạc Sĩ, Tiến Sĩ tại MN trong vòng 3 năm gần nhất

– CLB/NCLC 7

– Thực tập sinh tại MN: đã hoàn thanh Mitacs Elevate hoặc Accelerate (bao gồm Accelerate Entrepreneur) với 1 ngành được chấp nhận và đang làm nghiên cứu tại MN

– Không yêu cầu Job offer

– Chứng minh LICO; hoặc đang làm việc toàn thời gian cho 1 công việc dài hạn tại MN

– Phải đang sinh sống tại MN khi nộp đơn

– Phải chứng minh được bạn có ý định sing sống tại MN sau khi được đề cử.

c) Thử nghiệm chương trình dành cho Sinh Viên Quốc Tế muốn khởi nghiệp tại MN

– Bản kế hoạch kinh doanh

– Vị trí điều hành, quản lý việc kinh doanh ít nhất 6 tháng trước khi được đề cử

– Có hơn 51% cổ phần

– CLB/NCLC 7

– Hoàn thành chương trình ít nhất 2 năm tại MN. Học từ xa, học dồn không được tính.

– Tuổi từ 21-35

– Phải có WP hoặc PGWP khi làm hồ sơ

– Phải sinh sống ở MN từ khi tốt nghiệp

– Chứng minh bạn sẽ sinh sống ở MN sau khi được đề cử

– Có khả năng tài chính LICO

– Không yêu cầu đặt cọc nhưng bạn nên chứng minh được bạn có khả năng khởi nghiệp việc kinh doanh của bạn.

2. Công nhân tay nghề cao tại MN

a) Chương trình dành cho ứng viên hiện đang/đã làm việc tại MN

– Nếu bạn là người đi làm và tốt nghiệp tại MN: Nằm trong LVCT và đã đi làm được 6 tháng (công việc ko cần liên quan đến chương trình học)

– Nếu bạn tốt nghiệp ở tỉnh khác: bạn phải đang làm việc cho LVCT 1 năm qua tại MN (viêc làm ko cần liên quan đến việc học)

– Công nhân từ nước ngoai làm việc tại MN 1 năm qua, công việc có LMIA hoặc trong danh sách miễn trừ LMIA.

– Sinh viên quốc tế của MN: đi làm ở LVCT 1 năm tại MN

– Hiện đang sống ở MN

– Có công việc toàn thời gian cho thời gian lâu dài,
– Mức lương và điều kiện làm việc tương ứng với PR hoặc công dân Canada

– Không làm việc tại nhà, bán thời gian, tạm thời, theo mùa hoặc công việc nhận hoa hồng.

– CLB/NCLC 7: regulated occupations

– LCB/NCLC 6: công việc compulsory trades

– CLB/NCLC 5: dành cho NOC 0,A,B

– CLB/NCLC 4: NOC C & D

b) Chương trình dành cho ứng viên có công việc job offer tại MN đang sống ở nước ngoài

– Có kinh nghiệm 2 năm trong 5 năm gần nhất liên quan đến ngành đã học

– Mức lương và điều kiện làm việc tương ứng với PR hoặc công dân Canada

– Không làm việc tại nhà, bán thời gian, tạm thời, theo mùa hoặc công việc nhận hoa hồng.

– Yêu cầu về công việc: toàn thời gian, dài hạn, mức lương phù hợp, nhà tuyển dụng có đăng ký kinh doanh và đã hoạt động ở MN hơn 3 năm.

– CLB/NCLC 7: regulated occupations

– LCB/NCLC 6: công việc compulsory trades

– CLB/NCLC 5: dành cho NOC 0,A,B

– CLB/NCLC 4: NOC C & D

– Phải chứng minh bạn có khả năng sinh sống tại MN

– Tuổi: 21-45

3. Công nhân tay nghề cao tại nước ngoài:

a) Manitoba Express Entry:

– Có mã số EE (dòng federal) và mã số Job seeker còn hiệu lực

– Có kinh nghiệm 6 tháng ngành nghề trong LVCT

– Có bản kế hoạc làm việc

– CLB/NCLC 7: NOC 0 và A

– CLB/NCLC 6: NOC B

– Ít nhất tốt nghiệp chương trình 1 năm hệ sau cấp 3

– Nếu làm trong lĩnh vực yêu cầu bằng cấp thì phải có (trade)

– Ít nhất 18t

– Có khả năng sinh sống tại MN và xác nhận có sự hỗ trợ của bạn thân hoặc họ hàng; những người này phải ở MN trên 1 năm. Hoặc nhận được thư mời còn hiệu lực của MPNP

– Có thu nhập LICO trong 6 tháng gần nhất.

b) Human Capital

– Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong LVCT

– Có bản kế hoạc làm việc

– CLB/NCLC 7: ngành nghề có cơ quan quản lý (regulated occpations)

– CLB/NCLC 6: compulsory trades

– CLB/NCLC 5: NOC 0, A&B

– Ít nhất tốt nghiệp chương trình 1 năm hệ sau cấp 3

– Nếu làm trong lĩnh vực yêu cầu bằng cấp thì phải có (trade)

– Có khả năng sinh sống tại MN và xác nhận có sự hỗ trợ của hoặc họ hàng; những người này phải ở MN trên 1 năm. Hoặc đã từng học và tốt nghiệp chương trình sau cấp 3 ở MN trong 5 năm gần nhất. Hoặc từng làm việc ở MN trong 5 năm gần nhất. Hoặc nhận được thư mời còn hiệu lực của MPNP

– Có thêm điểm nếu có vợ/chồng (common law is included) có bằng cử nhân và CLB/NCLC 5 trở lên.

– Ít nhất 18t

– Có thu nhập LICO trong 6 tháng gần nhất

Lĩnh vực cần thiết:https://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/in-demand-occupations/?fbclid=IwAR3JDNfX7b8II0D9iCP5vFIPOatv8Vj2p9k9bjcEKVkeuDxD1rwfbxbaXA0

LICO MN: https://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/general-mpnp-policies/settlement-funds/?fbclid=IwAR16jot1U_KBPZ4GU4ExkEJEMhHd8FSZYQNNtGjy5yygEI7q9hCobKoJlSA

Cách tính điểm: http://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/general-mpnp-policies/sw-eoi-ranking/?fbclid=IwAR0xOoAK-4PeK1hoG0zLnJ6HWpS0hyyR5OSXtdBKEiTsWY17C_ZdCT_kTYA

Lưu ý: người viết không chịu trách nhiệm cho hiệu lực của đường link cũng như chương trình vì MN có quyền thay đổi yêu cầu bất cứ lúc nào.

Ngày viết: Mar 4, 2019

Tác giả: Thao Pawar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here