5 việc làm thêm tại nhà được trả lương hậu hĩnh tại Toronto

0
90

Việc làm Toronto: Theo bản công bố của tổ chức tham vấn đầu tư the Indeed Canada vừa phổ biến hồi đầu năm thì càng ngày lại càng có nhiều người Canadians muốn tìm những công việc mà họ có thể làm tại nhà.

Với giá nhà cửa lên quá cao, nhiều người có công ăn việc làm ở thành phố Toronto, nhưng họ phải ở bên ngoài ngoại ô. Việc di chuyển hàng ngày từ nhà đến chỗ làm là một điều tốn kém cho những người này cả về thời gian và tiền bạc.

Trong năm 2017, tỷ lệ những người muốn tìm việc mà họ có thể làm ở nhà ở Canada, đã gia tăng 111 phần trăm.

Sau đây là 5 loại công việc mà người ta có thể làm ở nhà và được trả lương hậu hĩnh.

1. Virtual Accountant: Nhân viên kế toán làm việc ở nhà, cung cấp các dịch vụ kế toán qua mạng internet cho chủ nhân. Lương trung bình của những người kế toán này là $51,753 một năm.

2. Software developer: Những thảo chương điện toán viết thảo chương, gắn, thử nghiệm và duy trì các chương trình thảo chương này và người làm việc có thể làm ở bất cứ nơi nào, không cần đến sở làm. Lương trung bình của một software developer là $74,093 một năm.

3. Senior graphic designer: Những đồ họa thiết kế viên là những người phải có óc tưởng tượng cao, để có thể vẽ ra những họa đồ cho các công ty mà người làm việc cũng không cần đến sở làm. Lương trung bình của các đồ họa thiết kế viên là $56,682 một năm.

4. Executive assistant: Những nhân viên phụ tá cho các giám đốc điều hành là những người trợ giúp các vị giám đốc trong các công việc như xếp đặt chương trình làm việc và chương trình đi công tác cho chủ nhân, cũng như hàng loạt những công việc văn phòng khác mà người này cũng không cần đến sở làm. Lương trung bình của những nhân viên phụ tá giám đốc là $52,820 một năm.

5. Data analyst: Những chuyên viên phân tích dữ liệu có nhiệm vụ thu thập và phân tích những dữ kiện giúp cho việc phát triển của các công ty thương mại. Lương của những chuyên viên phân tích dữ liệu là $60,861 một năm.

Nguồn: Thời Báo

Xem thêm: Tỉnh bang Quebec sẽ trả lương “bảo đảm” lên tới $18,029/năm dù không làm việc

Những người Quebecers, không có khả năng làm việc vì tật nguyền, có thể sẽ được chính quyền tỉnh bang trả cho một số lương căn bản bảo đảm , bắt đầu từ năm 2018, theo như những tin tức vừa công bố.

Việc trả lương căn bản cho những người không có khả năng làm việc vì tật nguyền là một trong số những chương trình mà chính quyền tỉnh bang Quebec sẽ cho thực hiện nhằm làm giảm nạn nghèo đói trong tỉnh bang, và với kinh phí lên đến 3 tỷ dollars.

Tuy nhiên chương trình trả lương căn bản chỉ cho người tàn tật, của chính quyền tỉnh bang đã không làm hài lòng nhiều tổ chức chống nghèo đói ở tỉnh bang Quebec, vì những tổ chức này muốn chính quyền phải trả lương căn bản cho tất cả mọi người Quebecers không có việc làm, chứ không chỉ cho những người tàn tật hay bệnh tật không đi làm được.

Vào khoảng 84 ngàn người Quebecers có những trở ngại về thể xác và tâm thần, không đi làm được, sẽ được lãnh lương căn bản bảo đảm bắt đầu từ tháng giêng năm tới 2018.

Số tiền lương căn bản bảo đảm này sẽ bắt đầu ở mức $73 một tháng, và số lương này sẽ gia tăng lên đến mức $440 một tháng vào năm 2023 hay $18,029 một năm.

Xem thêm: 5 công việc làm thêm tại nhà được trả lương hậu hĩnh tại Canada

Việc làm Toronto: Theo bản công bố của tổ chức tham vấn đầu tư the Indeed Canada vừa phổ biến hồi đầu năm thì càng ngày lại càng có nhiều người Canadians muốn tìm những công việc mà họ có thể làm tại nhà.

Với giá nhà cửa lên quá cao, nhiều người có công ăn việc làm ở thành phố Toronto, nhưng họ phải ở bên ngoài ngoại ô. Việc di chuyển hàng ngày từ nhà đến chỗ làm là một điều tốn kém cho những người này cả về thời gian và tiền bạc.

Trong năm 2017, tỷ lệ những người muốn tìm việc mà họ có thể làm ở nhà ở Canada, đã gia tăng 111 phần trăm.

Sau đây là 5 loại công việc mà người ta có thể làm ở nhà và được trả lương hậu hĩnh.

1. Virtual Accountant: Nhân viên kế toán làm việc ở nhà, cung cấp các dịch vụ kế toán qua mạng internet cho chủ nhân. Lương trung bình của những người kế toán này là $51,753 một năm.

2. Software developer: Những thảo chương điện toán viết thảo chương, gắn, thử nghiệm và duy trì các chương trình thảo chương này và người làm việc có thể làm ở bất cứ nơi nào, không cần đến sở làm. Lương trung bình của một software developer là $74,093 một năm.

3. Senior graphic designer: Những đồ họa thiết kế viên là những người phải có óc tưởng tượng cao, để có thể vẽ ra những họa đồ cho các công ty mà người làm việc cũng không cần đến sở làm. Lương trung bình của các đồ họa thiết kế viên là $56,682 một năm.

4. Executive assistant: Những nhân viên phụ tá cho các giám đốc điều hành là những người trợ giúp các vị giám đốc trong các công việc như xếp đặt chương trình làm việc và chương trình đi công tác cho chủ nhân, cũng như hàng loạt những công việc văn phòng khác mà người này cũng không cần đến sở làm. Lương trung bình của những nhân viên phụ tá giám đốc là $52,820 một năm.

5. Data analyst: Những chuyên viên phân tích dữ liệu có nhiệm vụ thu thập và phân tích những dữ kiện giúp cho việc phát triển của các công ty thương mại. Lương của những chuyên viên phân tích dữ liệu là $60,861 một năm.

Nguồn: Thời Báo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here